Xem Án mạng trong phòng kín: Cái qua đời hoàn hảo cùng bí ẩn thách thức mọi bộ não suốt 90 năm qua

— Yume.vn —


“Cái qua đời trong phòng kín” của Isdor Fink được xem là một vụ giết người hoàn hảo, không có lời giải nổi tiếng nhất mọi thời buổi…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Dt #Ap #anmangtrongphongkin#Yume