Xem Ăn ngủ ngoài trời 10 ngày ở bitexco để giành được suất mua giày hiếm

— Yume.vn —

Để có một suất mua giày, mọi người trẻ này phải xếp hàng nhận vị trí từ 10 ngày trước. Hãng tiến hành điểm danh 3 lần mỗi ngày, ai không có mặt đúng giờ điểm danh sẽ bị loại! 😲


#Yume