Xem ÁP THẤP KÉP TƯƠNG TÁC PHỨC TẠP TRÊN BIỂN

— Yume.vn —

ÁP THẤP KÉP TƯƠNG TÁC PHỨC TẠP TRÊN BIỂN
Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, sau khi đi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới lại đi ngược ra ngoài biển và tiếp theo nữa tương tác với một áp thấp khác ở giữa biển Đông. Đây là một hình thế thời tiết vô cùng phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ở cả trên biển và cả trên đất liền.


#Yume