Xem ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CÓ KHẢ NĂNG THÀNH BÃO SỐ 5

— Yume.vn —

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CÓ KHẢ NĂNG THÀNH BÃO SỐ 5
Ngày hôm nay 1/9, Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông, di chuyển hướng về phía Việt Nam và có khả năng mạnh thành bão số 5 trong 24 giờ đến với các diễn biến hết sức phức tạp.


#Yume