Xem Bà Quy – Người đưa đón học sinh vụ Gateway tiếp đến tiết lộ nhiều tình tiết mới bất ngờ

— Yume.vn —

Lời khai báo của Bà Quy trước sau rất bất nhất! Trách nhiệm của Bà không quá sống còn với sự việc Tuy nhiên hành vi và lời nói bất nhất của Bà sẽ theo bà đến suốt cuộc đời vì bản án của lương tâm! 😮 Nguồn: Đặng Như Quỳnh


#Yume