Xem Bài phát biểu của Thủ tướng Lý Quang Diệu – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Đây là một trong những bài diễn văn huyền thoại nhất của Lý Quang Diệu, thủ tướng Cộng Hòa Singapore. Được tiến hành dưới làn mưa dầm ướt đẫm vào giai đoạn tranh cử năm 1980, tại quảng trường Fullerton, Singapore, lúc này Singapore đang trong giai đoạn bứt phá thành một trong những cường quốc kinh…Yume Xin chân thành cám ơn mọi người đã xem!