Xem Bài toán hợp tác công tư dự án nước ở Hà Nội

— Yume.vn —

Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống ở Hà Nội đã chính thức hoàn thành công đoạn 1 với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng.Như vậy nguồn cung nước sạch cho Thủ đô đang tăng lên. Tuy nhiên, việc giải phóng hiệu suất của nhà máy để đưa nước sạch đến với người dân và nâng cao hiệu quả đầu tư đang tiếp theo nữa đặt ra các bài toán trong hợp tác công tư.


#Yume