Xem Bạn có tin rằng cuộc đời mình được tạo thành từ tổ hợp của các lựa chọn ở mọi khoảnh khắc?

— Yume.vn —

Bạn có tin rằng cuộc đời mình được tạo thành từ tổ hợp của các lựa chọn ở mọi khoảnh khắc? Mỗi thời điểm, mỗi quyết định chính là nhân tố tạo nên chính chúng ta của ngày hôm nay.

3 người phụ nữ – 3 hình ảnh riêng biệt với 3 cuộc đời hoàn toàn khác nhau cũng được tạo nên từ chính các lựa chọn mang tính quyết định như vậy.

Mẹ Minh Trang, Thanh Thảo vợ ca sĩ Hoàng Bách và cô nàng thông minh Thảo Nhi Lê, chúng ta đều biết họ Tuy nhiên liệu đã biết về câu chuyện đằng sau lựa chọn của họ chưa?

Cùng lắng nghe các câu chuyện ấy và hãy chia sẻ câu chuyên về chính lựa chọn của bạn thân bạn để truyển cảm hứng cho các người phụ nữ khác cùng Sunlight nhé

#sunlight #thoidiemtoidieutoichon #Sunlighttoichon


#Yume