Xem Bảo vệ chửi đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận cái kết muối mặt

— Yume.vn —

Chắc các bạn còn nhớ việc thanh niên trên mặc đồ bảo vệ lên mạng livestream, phì phèo làn khói, chửi tiếng Đan Mạch um sùm đội Hiệp sĩ Bình Dương nói riêng và cả tất cả các anh em hiệp sĩ nói chung trên cả nước, gây bức xúc cho cộng đồng mạng vì sự hổ báo cáo chồn online của mình.

Nay khi bị lụm thì ngồi lí nhí như gà mắc thóc, hiện đã biết được lý do Lý do ở sao thanh niên lại hổ báo cáo chồn đến vậy

Xin chia buồn cùng người anh hùng bàn phím!

Clip: Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải


#Yume