Xem Bất cập mua bán nhà ở xã hội

— Yume.vn —

Người đã có nhà mà vẫn tranh mua thì có gọi là đầu cơ, có sai luật không nhỉ?


#Yume