Xem BB Trần thú nhận chơi dơ là do “nghiệp quật” Tuy nhiên vẫn chơi dơ bất chấp bởi vì… #Li

— Yume.vn —


“Tôi có thể chơi dơ Tuy nhiên không thể để cái tính mình dơ!”, BB Trần chia sẻ.

#Mutex #Li#Yume