Xem BB Trần: “Tôi giả gái vì muốn giữ hình ảnh của mẹ bên mình mãi”

— Yume.vn —


BB Trần đã có các trải lòng về lý do đem hình ảnh giả gái của mình đến khán giả.

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Li#Yume