Bị cảnh sát bắn gục vì ăn trộm máy cày – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Bài học rút ra là: Đã lái đồ ăn trộm thì không nên chống đối.Yume.vn Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này!