Xem Bị cho là “kẻ bội bạc” với Lê Phương hóa ra khi bên người tình lớn tuổi Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan sống thế này

— Yume.vn —

“Tôi từng soạn quần áo cho chồng đi với nhân tình”, Lê Phương thừa nhận.
Cho đến giờ, tuy chưa làm đám cưới Tuy nhiên Quách Ngọc Ngoan và người tình đại gia đã ở chung như vợ chồng và có một cuộc sống thế này đây. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn


#Yume