Xem BIẾN RÁC THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN

— Yume.vn —

BIẾN RÁC THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN
Theo báo cáo của sở Tài nguyên Môi trường Sài Gòn, tổng lượng rác thải thu thập năm 2018 của TP đạt khoảng hơn 9000 tấn/ ngày. Đáng lưu ý là có đến hơn 72% trong đó được xử lý theo công nghệ chôn lấp, và đã gây ra nhiều hệ lụy cho người dân về mùi hôi, nước thải. Năm 2016, Sài Gòn đã ra quyết định về việc chuyển đổi công nghệ xử lý ở các nhà máy hiện hữu, đầu tư các dây chuyền xử lý đốt rác phát điện, biến rác thải thành tài nguyên, giảm tỷ lệ chôn lấp xuống dưới 50%


#Yume