Xem Bộ Giao thông Vận tải trả lại tên ‘trạm thu phí’

— Yume.vn —

Sau hai lần đề xuất đổi tên trạm thu phí BOT gặp phản ứng từ dư luận, Bộ GTVT đã quyết định trả lại nguyên tên gọi ban đầu.


#Yume