Xem “BOM HÓA CHẤT” GIỮA KHU DÂN CƯ LÀ rất NGUY HIỂM

— Yume.vn —

“BOM HÓA CHẤT” GIỮA KHU DÂN CƯ LÀ rất NGUY HIỂM
Sau vụ cháy nghiêm trọng ở kho xưởng của công ty Rạng Đông, người ta mới giật mình về mức độ nguy hại của nhà máy có dùng hóa chất độc hại – khi nó được đặt trong khu dân cư đông đúc. trong các năm qua, dù Hà Nội đã tiến hành rất nhiều cuộc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô, Tuy nhiên không hiểu ở sao, công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông lại vẫn tồn ở giữa lòng đô thị. Và theo nhận định của giới chuyên gia, điều này là rất nguy hiểm.


#Yume