Xem Bức xúc vì bị bấm còi inh ỏi, thầy chùa dùng gậy đập bể kính xe hơi

— Yume.vn —

Bức xúc vì bị bấm còi inh ỏi, thầy chùa dùng gậy đập bể kính xe hơi ở Đắk Lắk!


#Yume