Xem các thứ mà ngọn lửa ở Rạng Đông không thể nào thiêu cháy là…

— Yume.vn —

Vào khoàng 17h ngày 28/08 khu nhà xưởng sản xuất của công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bất ngờ bị cháy. Ngọn lửa nhanh lẹ bao trùm và thiêu rụi khá nhiều tài sản, Tuy nhiên các thứ mà ngọn lửa ở Rạng Đông không thể nào thiêu cháy là tinh thần chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau..❤️
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Ht #Dl


#Yume