Xem các tình huống bất cẩn của nạn nhân vô tình tiếp tay cho kẻ gian.

— Yume.vn —

Camera đã ghi lại được các tình huống kẻ gian lợi dụng sự bất cẩn để ra tay.


#Yume