Xem Cách người nhật dạy học sinh làm Toán – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Người Nhật thông minh thật!
Ngày xưa mà biết mẹo này thì có phải là giờ thành giáo sư Toán học rồi không
#thínhChúng tôi Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Yume