Xem California có chế độ phúc lợi cho tài xế công nghệ

— Yume.vn —

Từ đây, tất cả các lái xe công nghệ cho Uber, Lyft hay bất kỳ nền tảng gọi xe nào cũng sẽ được công nhận là nhân viên hợp đồng thay vì là các đối tác độc lập không được hưởng bất kỳ chế độ phúc lợi nào.


#Yume