Xem CẢNH BÁO NGUY CƠ PHÁT TÁN rất KHUẨN KHÁNG THUỐC RA CỘNG ĐỒNG

— Yume.vn —

CẢNH BÁO NGUY CƠ PHÁT TÁN rất KHUẨN KHÁNG THUỐC RA CỘNG ĐỒNG
Vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện ở Việt Nam đang ở mức báo động, khiến cho việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trở nên không không khó khăn, kéo dài và tốn kém. Để hạn chế thực trạng này, ở khu vực cấp cứu, hồi sức tích cực ở các bệnh viện, thường hay có nhiều quy định để giảm thiểu thực trạng lây lan các vi khuẩn kháng thuốc. Nhưng, nhiều người dân lại không chịu chấp hành, khiến vi khuẩn này có nguy cơ phát tán ra cộng đồng.


#Yume