Xem Cảnh sát hình sự truy bắt tội phạm bán ‘chất cấm’.

— Yume.vn —

Tên tội phạm bị phát hiện đang giao dịch ‘chất cấm’ và bị cảnh sát hình sự truy bắt.
vị trí: Cầu Cây Chanh – Xã Tân Tiến – Thị Xã Lagi – Bình Thuận
Cre : Nguyễn Viên


#Yume