Xem Cháy rừng Amazon và chiến tranh thương mại

— Yume.vn —

“Trung Quốc không mua đậu nành Mỹ, Trung Quốc cần đậu nành, Brazil cần đất trồng đậu nành…?”


#Yume