Xem Cháy rừng lớn chưa từng có ở Hà Tĩnh, hàng nghìn hộ dân phải di tản.

— Yume.vn —

Đám cháy từ rừng thông ở Hà Tĩnh nhanh chóng lan rộng gần khu dân cư. Lo lắng lửa cháy đến nhà, nhiều hộ dân ôm đồ chạy trong đêm.


#Yume