Xem Chỉ số theo dõi Twitter của Donald Trump

— Yume.vn —

Từ ngày mỗi cú Tweet có thể đổi màu bảng điện tử của sàn chứng khoán New York, họ đã phải tạo ra “công cụ để đo cơn đau tim”


#Yume