Xem Chiến sĩ công an cõng thí sinh tàn tật đi thi: Anh sẽ làm đôi chân của em, em chỉ cần thi tốt thôi

— Yume.vn —

Một hình ảnh đẹp và vô cùng cảm động của người chiến sĩ công an nhân dân ❤
Xem thêm định dạng Mutex ở #Mutex #Ht #Ha #tantat #chuyenmuathi #cand


#Yume