Xem Chó nhà tao nằm máy lạnh – Yume.vn

— Yume.vn —

Cười ỉa )

“Giờ sao? Chó nhà tao nằm máy lạnh, nó mà ị thì…” )))

Clip: Đức Minh Trần
#8saigonYume Chân thành cảm ơn bạn đã xem!

Yume