Xem Chống thất thu thuế xuyên biên giới

— Yume.vn —

ở Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua, đã có các quy định cụ thể để chống thất thu thuế của các giao dịch xuyên biên giới này.
Tuy nhiên, vấn đề này đã và đang có giải pháp quản lý khi mới đây, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Ngay đầu tuần này, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức hội nghị để phân tích các điểm mới của dự luật, trong đó có quy định siêu rõ ràng về các giải pháp để triển khai thu thuế đối với các giao dịch này.


#Yume