Xem Chuyện buồn cuối tháng – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Bao giờ mới được nhận lương đây 😭
#2SaoHôm nay mới 27 thôi nhỉ, bao giờ mới được nhận lương đây 🙁
#2SaoYume Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume