Xem Chuyện tâm linh ở Nghệ An

— Yume.vn —


Một người phụ nữ đang trồng cây thì như bị ai nhập luôn miệng nói “Cho bà xin một bát cơm” khiến các bạn xung quanh hoảng sợ

Sự việc diễn ra ở Quỳnh Lưu, Nghệ An#Yume