Xem Chuyện tình 7 năm tan vỡ trong câm lặng, thì ra đây là lý do Jun Phạm đơn côi gối chiếc bao năm qua

— Yume.vn —


“đến với nhau từ các ngày hai đứa còn siêu nghèo, Tuy nhiên rồi 7 năm cũng chẳng là gì khi đến một ngày hai người cứ từ từ rời xa nhau, cũng chẳng biết lần cuối nói chuyện là khi nào…”

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Hs#Yume