Xem Chuyện tình đạo diễn Vương Gia Vệ: Từ khước từ tình cảm và không yêu đến đổi thay vì vợ và yêu vợ hết mình

— Yume.vn —


Nhà làm phim kỳ cựu Hong Kong – Vương Gia Vệ đã cưới Trần Dĩ Cận vì biết ơn, dần dần nảy sinh tình yêu với bà.

Xem thêm Mutex ở: #Mutex #Nn #Ha #VuongGiaVe#Yume