Xem Cơ chế quản lý nào cho các dịch vụ công nghệ Tài chính?

— Yume.vn —

Việt Nam hiện chưa có bất kỳ 1 quy định pháp lý nào để quản lý fintech, bộ ngành nào sẽ quản lý, và trách nhiệm của từng bộ ngành này ra sao – cũng chưa rõ. Và để giải quyết vấn đề này, một cơ chế có tên Sandbox đang được thử nghiệm.


#Yume