Xem Cơ chế sandbox giúp công ty thử nghiệm công nghệ mới

— Yume.vn —

các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới khi chưa biết quản lý như thế nào, có thể được thử nghiệm trong không gian và thời gian giới hạn (sandbox). Đây được coi là sự giúp từ phía Chính phủ cho các công ty khởi nghiệp.


#Yume