Xem Cổ phần hóa DN Nhà nước: Đúng luật Tuy nhiên phải nhanh!

— Yume.vn —

quá trình cổ phần hóa công ty nhà nước chậm trễ
đến tháng 9 năm nay mới được 35 trên tổng số 127 công ty, đạt 27,5%
Thủ tục hành chính rườm rà.
Làm đúng thì chậm tiến độ, làm nhanh thì lại sai quy trình.


#Yume