Xem Con gái à, dù chồng chỉ tát con một cái thôi, cũng hãy về nhà ngay với bố! – Yume.vn

— Yume.vn —

Đàn ông tử tế thì lấy vợ xong vẫn tử tế. Đàn ông lười biến thì lấy vợ xong vẫn lười biếng. Và đàn ông vũ phu cũng vậy…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Hs #Ap #danong #vuphu


Yume