Xem Con gái nhất quyết không cho bố đi nhậu!

— Yume.vn —

KHI CON GÁI BIẾT BỐ CÓ KÈO ĐI ĂN NHẬU VÀ CÁI KẾT…!
Con gái em đấy các chị, biết ba nó có kèo đi nhậu bật dậy định mở cửa thì nó níu kéo vậy đó… Ba không được đi, ba ở nhà với con!😘
thực sự là “ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng” 😍
Nguồn: Tâm Diệt/Gr Không sợ chó
#aFamilyVideos #Np #congai


#Yume