Xem công ty phá sản do thiếu lao động tăng nhanh ở Nhật Bản

— Yume.vn —

Số công ty phá sản ở Nhật liên tục giảm trong 10 năm, Nhưng số công ty phá sản do thiếu lao động thì vẫn tăng.


#Yume