Xem công ty Rạng Đông gian dối về sự cố thuỷ ngân

— Yume.vn —

Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8/2019 cùng với quá trình đấu tranh với Lãnh đạo công ty, công ty Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy xài Hg lỏng (có độc tính cao hơn so với viên Amalgam) khiến người dân quanh khu vực này bàng hoàng


#Yume