Xem công ty Rạng Đông gian dối về sự cố thuỷ ngân

— Yume.vn —

công ty Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy xài thủy ngân lỏng (có độc tính cao hơn so với viên Amalgam) có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống xung quanh


#Yume