Xem CSGT chưa xem giấy tờ đã phán lỗi và cái kết!

— Yume.vn —

Thanh niên bị CSGT thổi vào, sau một hồi cãi nhau thì …


#Yume