Xem CSGT có quyền thích bắt ai thì bắt?

— Yume.vn —

Khi CSGT gặp dân xé vé và bị thách thức


#Yume