Xem Cửa đẻ là cửa tử, mẹ trẻ chết không kịp nhìn mặt con gái chỉ vì điều này…

— Yume.vn —


Làm vợ làm mẹ là thiên chức, là hạnh phúc của người phụ nữ. Tuy nhiên đó là cả 1 quá trình hy sinh của vợ và Rachel đã không may mắn gặp biến chứng, ảnh hưởng đến mạng sống…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn #Ap #tinhme#Yume