Xem Cuộc chiến vương quyền ở tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc: Di chúc không rõ ràng, con út đã lật đổ cả cha và anh

— Yume.vn —

các tưởng các cuộc chiến vương quyền chỉ xảy ra trong phim, Tuy nhiên ở ngoài đời, các tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc cũng “huynh đệ tương tàn” chẳng kém gì. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Cn


#Yume