Xem Cuộc đấu khẩu giữa Jack Ma và Elon Musk

— Yume.vn —


Jack Ma:
-Tôi rất ghét cái từ AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo, tôi gọi nó là trí tuệ Alibaba – Alibaba Intelligence

Elon Musk:
– Ờ, đúng mẫu của ông rồi.#Yume