Xem Đã học lái xe thì không nên bỏ qua clip này

— Yume.vn —

Tình huống vượt trên đường là tình huống khá nguy hiểm, cần chúng ta không chủ quan, tuân thủ các quy tắc vượt để tránh các tình huống nguy hiểm không lường trước được.
Người mới lái nên xem kỹ, xem đi xem lại và nghiên cứu các tình huống trên, đặt ra câu hỏi tai sao phải xử lý như vậy.


#Yume