Xem ĐÀ NẴNG: ĐỀ XUẤT XÂY ĐẬP ở SÔNG CẦU ĐỎ ĐỂ ĐẨY MẶN

— Yume.vn —

ĐÀ NẴNG: ĐỀ XUẤT XÂY ĐẬP ở SÔNG CẦU ĐỎ ĐỂ ĐẨY MẶN
Trước tình cảnh việc cấp nước trên toàn thành phố Đà Nẵng phải ngừng trệ do bị nhiễm mặn, đơn vị cấp nước ở vị trí này đã đưa ra đề xuất khẩn cấp xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cầu Đỏ để giữ nước ngọt cung cấp cho hoạt động sản xuất nước sạch cho thành phố.


#Yume