Xem ĐÀ NẴNG: GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THIẾU NƯỚC THEO mẫu “NƯỚC đến CHÂN MỚI NHẢY”

— Yume.vn —

ĐÀ NẴNG: GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THIẾU NƯỚC THEO mẫu “NƯỚC đến CHÂN MỚI NHẢY”
sau khi đợt thiếu nước trầm trọng xảy ra vừa qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chính thức triển khai các giải pháp được xem là có tính lâu dài Đập ngăn mặn trên sông cầu Đỏ và nhà máy nước Hòa Liên với kinh phí hơn 1000 tỷ đồng đã được chính quyền thông qua trong vòng chỉ 1 tuần. Điều đáng nói đây là các giải pháp đã nằm trong kế hoạch trước khi kịch bản thiếu nước xảy ra, Tuy nhiên phải đến khi cuộc khủng hoảng nguồn nước trở nên không thể kiểm soát, thì chính quyền Đà Nẵng mới rục rịch triển khai.


#Yume